"A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt."
T. Ansons
Újrahasznosítási tippek       Rólunk       Engedélyek       Kapcsolat       Galéria       Hírfolyam

Jogi szabályzat

Jogi nyilatkozat

 

I. Adatvédelmi nyilatkozat:

  • Csak annyi személyes adatot kérünk Öntől, amennyi feltétlenül szükséges az ajánlatkérése/érdeklődése kezeléséhez, beleértve az adóügyi jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelést is;
  • Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme, így különösen a jogtalan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

II. Honlapon található adatok felhasználhatósága:

Felhasználási feltételek:

A honlapon található egyes elemek - különös tekintettel, de nem kizárólagosan a grafikai megjelenítésekre, képekre, védjegy(ek)re, cég- és terméknévre stb. - törvényi védettség (szerzői jogvédelem) alatt állnak, mint a szellemi tulajdon egyes formái. Ennek megfelelően mindenfajta felhasználást megelőzően az engedélyezés, vagy szabad felhasználás kérdéskörének megválaszolása tárgyában szükséges a kapcsolatot felvenni a Hegyközi Manufaktúra Kft-vel, mint a honlap üzemeltetőjével!

A honlapon fellelhető egyéb, szerzői és szellemi alkotások joga által nem védett adatok, információk, továbbá a honlap hivatkozása tekintetében a „Nevezd meg- így add tovább! „3.0 Unported licenc” (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu) az irányadó.